przedszkole-lomianki

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW, SKARG I WNIOSKÓW

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 

- Osobiście -

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łomiankach  ( lub zastępująca go osoba )

  • w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1200
  • codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola ,po wcześniejszym umówieniu się.

 

- Telefonicznie -

Telefonicznie pod numerem telefonu  (22) 751 10 89

 

- Mailowo -

Wysyłając e-mail na adres przedszkola:

ps.lomianki@wp.pl

 

- Listownie -

wysyłając korespondencję na adres przedszkola:

Przedszkole Samorządowe  w Łomiankach
ul. Szpitalna 1
05-092 Łomianki

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).