przedszkole-lomianki

KOMPETENCJE

Organami Przedszkola są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.

 

 Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych organów zawiera Statut Przedszkola.

 Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, pracuje według uchwalonych, zgodnych z przepisami prawa, regulaminów.

 

 

>> pobierz Statut